جراحی پلاستیک جریان متفاوتی نسبت به دیگر جراحی ها دارد. و فرصتی که شما به عنوان پزشک و جراح زیبایی دارید را بسیاری از پزشکان با تخصص های دیگر ندارند…