بازاریابی و تبلیغات آنلاین را موثر و نتیجه‌بخش اجرا کنید

 

اصطلاحات تخصصی را رها کنید!
آنچه اهمیت دارد این است که چه کارهایی و به چه شکل،
برای کسب‌و‌کارتان بهتر جواب میدهد؟!

طبق یک برنامه هدفمند و شفاف، گام‌های اصــولی بردارید

بازاریابی درونگرا Inbound Marketing

[ بازاریابی آنلاین موثر با نتیجه بخشی بالا ]

تولید محتوای قدرتمند

محتوا مانند صدای شما، عمل می کند و به جای شما به دهها ، صدها و هزاران نفر که به دنبال جواب سوالها و نیازهایشان هستند، پاسخ میدهد و ارتباط برقرار میکند.

پرسونا و طراحی سفر مشتری

طراحی و پیاده سازی سفر مشتری، هم‌راستا با پرسونا مشتریان ایدئال، بگونه ای که مراحل حساس سه گانه تصمیم گیری برای خرید را بتواند بدون هیچ اصطکاکی طی کند.(آگاهی ، ملاحظه ، تصمیم)

تعیین بهینه ترین استراتژی دستیابی یه هدف

یک جمله قدیمی می گوید: "آنچه اندازه گیری نمی شود قابل اصلاح نیست". در طی مسیر ما میخواهیم مطمئن باشیم استراتژی ما با اهداف کسب و کار شما همسو و در یک راستاست. این اطمینان با آنالیز سنجه های مهم کسب و کار حاصل میگردد.

Inbound_marketing2

بازدیدکننده های بیشتری جذب کنید

مشتریان را در اولویت قرار دهید تا هر دو طرف معامله برد کنید.
خریداران امروز بیشتر از هر زمان دیگری تحصیل‌کرده، آگاه و  هشیار هستند.آنها قبل از خرید محصولات یا خدمات خاص به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند با چشمی باز و در نظرگرفتن جوانب مختلف، بهترین گزینه را انتخاب کنند.
ارائه محتوایی که به آنها کمک کند انتخاب بهتری داشته باشند، باعث شکل‌گیری ارتباطی مبتنی بر اعتماد خواهد شد.

 

بازدیدکنندگان غریبه را به کاربرانی هوادار تبدیل کنید

با تعیین دقیق پرسونا و طراحی سفر مشتری متناسب نرخ تبدیل را افزایش دهید
اگر شناخت خوبی از مشتریان ایدئال‌تان ، قصد و هدفشان از خرید و مراحل تصمیم‌گیری‌شان وجود داشته باشد، بازدیدکنندگان بیشتری را میتوانید به خریداران تبدیل کنید.

این بخش تخصص کلیدی ماست.

بازدیدکنندگان را به خرید نهایی برسانید

بررسی اتوماسیون بازاریابی و جذب مشتریان بالقوه، برای اطمینان از اینکه آیا بازدیدکنندگان به خریداران نهایی تبدیل میشوند یا خیر بسیار مهم است.برای آنکه بازدیدکنندگان تمایل به ادامه ی سفر در کسب و کار شما و رسیدن به مرحله نهایی پرداخت را داشته باشند، باید مسیر تصمیم گیری و حرکت کاربر را تا جایی که امکان دارد ساده و روان کنید.

بازدیدکننده های جدید جذب کنید
بازدیدکنندگان را به کاربران تبدیل کنید
مسیر را با کمترین اصطکاک طراحی کنید

 [ ویژه کسب و کارهای نوپا و متوسط ] 

اگر میخواهید جزو صاحبان کسب و کارهای موفق باشید

و محدودیت های بودجه، زمان و کارهای زیاد سد راهتان نشود

لازم است قوانین بازی کسب و کارها رو بلد باشید 

starter2