بازاریابی ربایشی Inbound Marketing

بازاریابی آنلاین بسیار موثر با نتیجه بخشی بالا

روشی منعطف و ثابت شده برای افزایش قابل توجه جذب هدفمند مشتریان بالقوه، درآمد و اعتبار برند

بازاریابی درونگرا یا جاذبه ای روشی ست که بر بستر ارتباط سودمند و ایجاد اعتماد در خریداران بالقوه پایه گذاری میشود.

inbound_marketing_convert_smartly
بازاریابی درونگرا Inbound Marketing

[ بازاریابی آنلاین موثر با نتیجه بخشی بالا ]

تولید محتوای قدرتمند

محتوا مانند صدای شما، عمل می کند و به جای شما به دهها ، صدها و هزاران نفر که به دنبال جواب سوالها و نیازهایشان هستند، پاسخ میدهد و ارتباط برقرار میکند.

پرسونا و طراحی سفر مشتری

طراحی و پیاده سازی سفر مشتری، همراستا با پرسونا مشتریان ایدئال، بگونه ای که مراحل حساس سه گانه تصمیم گیری برای خرید را بتواند بدون هیچ اصطکاکی طی کند.(آگاهی ، ملاحظه ، تصمیم)

تعیین بهینه ترین استراتژی دستیابی یه هدف

یک جمله قدیمی می گوید: "آنچه اندازه گیری نمی شود قابل اصلاح نیست". در طی مسیر ما میخواهیم مطمئن باشیم استراتژی ما با اهداف کسب و کار شما همسو و در یک راستاست. این اطمینان با آنالیز سنجه های مهم کسب و کار حاصل میگردد.

Inbound_marketing2

بازدیدکننده های بیشتری جذب کنید

مشتریان را در اولویت قرار دهید تا هر دو طرف معامله برد کنید.
خریداران امروز بیشتر از هر زمان دیگری تحصیل کرده، آگاه و  هشیار هستند.آنها قبل از خرید محصولات یا خدمات خاص به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند با چشمی باز و در نظرگرفتن جوانب مختلف، بهترین گزینه را انتخاب کنند.
ارائه محتوایی که به آنها کمک کند انتخاب بهتری داشته باشند، باعث شکل گیری ارتباطی مبتنی بر اعتماد خواهد شد.

attract_visitors

بازدیدکنندگان غریبه را به کاربرانی هوادار تبدیل کنید

با تعیین دقیق پرسونا و طراحی سفر مشتری متناسب نرخ تبدیل را افزایش دهید

اگر شناخت خوبی از مشتریان ایدئال‌تان ، قصد و هدفشان از خرید و مراحل تصمیم گیری شان وجود داشته باشد، بازدیدکنندگان بیشتری را میتوانید به خریداران تبدیل کنید.
این بخش تخصص کلیدی ماست.

Convert-more-leads

مسیر تبدیل مشتریان بالقوه به خریداران نهایی را آسان کنید

بررسی بستر کسب و کار و سیستم بازاریابی و جذب مشتریان بالقوه، برای اطمینان از اینکه آیا بازدیدکنندگان به خریداران نهایی تبدیل میشوند یا خیر بسیار مهم است.برای آنکه بازدیدکنندگان تمایل به ادامه ی سفر در کسب و کار شما و رسیدن به مرحله نهایی پرداخت را داشته باشند، باید مسیر تصمیم گیری و حرکت کاربر را تا جایی که امکان دارد ساده و روان کنید.

Close-opportunities